Redirecționare impozit pe venit - Persoane fizice

Conform legii 227/2015 din Codul Fiscal, contribuabilii pot direcționa un procent de 3,5% din impozitul pe venit anual datorat pentru susținerea entitaților nonprofit, a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

În funcție de natura venitului, opțiunea se exercită prin completarea și depunerea la organul fiscal central competent a unui formular.

Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Formularul are caracter opțional și se depune de către persoanele fizice care doresc să redirecţioneze o sumă din impozitul anual datorat, pentru susţinerea entităţilor, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii şi care au realizat în anul anterior venituri impozabile în România:

 • din salarii şi asimilate salariilor,
 • din pensii (pensia trebuie să aibă o valoare de minim 2.000 lei lunar brut),
 • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.

Ce trebuie să fac?

Descarcă formularul 230 aici.

Completează-l cu datele tale, semnează-l și alege una din metodele de mai jos pentru trimiterea acestuia către ANAF:

 • în format hârtie la registratura organului fiscal competent de care aparții.
 • prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către unitatea ANAF de care aparții. Vezi aici lista administrațiilor fiscale.
 • electronic, prin serviciul Spațiul Privat Virtual.
 • prin poștă/curier la adresa noastră. Noi vom depune formularele la unitățile fiscale teritoriale.

Dacă alegi să ne trimiți nouă formularul, este necesar să completezi și acordul pentru protecția datelor personale, ce poate fi descărcat de aici. Trimite apoi ambele formulare, completate și semnate, la adresa: str. CALEA FLORESTI nr. 60, bl. A2, sc. I, et. III, ap.12, Cluj-Napoca, cod poștal 400522, jud. Cluj, România.

Până când pot trimite formularul?

Potrivit legii 296/2020, termenul anual de depunere a formularului la unitățile fiscale este data de 25 mai.

Dacă alegi să trimiți formularul către noi, termenul limită este 1 mai, pentru ca noi să avem timp să le verificăm/centralizăm/depunem.

Cum se completează formularul?

Poți alege oricare din metodele de mai jos:

 • Descarcă formularul și completează-l digital folosind aplicația Adobe Reader. Printează apoi formularul și semnează-l.
 • Descarca formularul, printează-l, completează-l de mâna și semnează-l.

Aici găsesti instrucțiunile de completare precum și un model de formular completat.

Trebuie să calculez eu cât înseamnă cota de 3,5% și să scriu în Cerere?

Nu trebuie să scrii nimic în câmpul respectiv. Suma va fi calculată și virată de organul fiscal în funcție de venitul declarat.

Am completat deja o cerere pentru un ONG/unitate de cult însă m-am răzgândit. Pot să schimb opțiunea?

Da. Poți completa un alt formular. Dacă formularele nu sunt depuse personal de către tine, ANAF îți va trimite o notificare prin care îți va cere să confirmi alegerea. Această procedură se realizează pentru combaterea fraudelor.

Ce trebuie să fac dacă primesc notificare de la ANAF cu privire la redirecționarea a 3.5% din impozit?

ANAF trimite scrisori tuturor contribuabililor care nu depun personal formularul 230.

Verifică datele beneficiarului trecut pe cererea depusă în numele tău iar dacă acestea corespund opțiunii tale nu trebuie să faci nimic.

Dacă există nereguli și nu ai optat pentru acel beneficiar, îți recomandăm să te adresezi unității fiscale deoarece poate fi vorba despre o fraudă, cineva a completat formularul în numele tău.

Dacă ai completat un formular iar apoi te-ai răzgândit și ai mai depus unul, prin scrisoarea de la ANAF ți se va cere să confirmi opțiunea finală.

E obligatoriu să bifez căsuța “Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”?

Nu. Dacă dorești ca acest formular să aibă valabilitate doar pentru un an, nu bifa căsuța.

Este corect trecut anul 2021?

Da. Formularul se aplică pentru veniturile realizate în anul anterior depunerii.

Cum pot redirecționa 3.5% din venit dacă am PFA sau am realizat venituri din chirii, drepturi de proprietate intelectuală sau venituri din străinătate?

Contribuabilii impuși în sistem real care au avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și au obligația depunerii Declarației Unice pot alege destinația sumei de 3.5% din impozit completând secțiunea 6 a „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.